Atte De Jong

Atte de Jong studeerde in 2001 af als Maatschappelijk werker aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hij is zijn carriere begonnen binnen de jeugdhulpverlening in Friesland. Zijn ervaring heeft hij opgedaan in verschillende delen van het land binnen de jeugdhulpverlening o.a. als gezinsvoogd.

 

Hij heeft 8 jaar gewerkt bij de GGD Amsterdam en daar veel gewerkt met gezinnen waarin ouders gescheiden waren of besloten uit elkaar te gaan en  alles wat er dan komt kijken bij een scheiding. En vooral wat dat voor de kinderen betekent. Hierdoor heeft hij er veel zicht op wat de scheiding met kinderen doet en hoe ouders daar het beste mee om kunnen gaan. In 2012 heeft Atte de opleiding supervisie, intervisie en coaching afgerond. 

Vervolgens heeft hij zich als ouder-en kind adviseur/mediator, met name gericht op het aanreiken van tools aan families, om er zo voor te zorgen dat er weer perspectief en inzicht komt in hoe een familie verder wil na een conflict en/of na een scheiding.

 

Het is van belang dat je als partners uit elkaar gaat en als ouders naast elkaar blijft staan”.

 

In 2017 heeft Atte de opleiding tot professioneel mediator afgerond bij de Limetree.

Atte heeft veel kennis van het professionele zorgaanbod voor kinderen in een scheidingsituatie.

Daarnaast heeft hij een goed netwerk van andere disciplines die nodig kunnen zijn in een conflictsituatie (advocaten en relatietherapeuten). 

Atte is ingeschreven in het kwaliteitsregister jeugd (SKJ): https://skjeugd.nl/