Werkwijze

Het kind centraal

Aanmelding:

- Aanmelding kan telefonisch of per mail   Contact

- De gesprekken zijn altijd op maat en met beide ouders

- Het uitgangspunt is maximaal 5 gesprekken gezamenlijk met beide ouders
- Een intake gesprek individueel met elke ouder apart, voorafgaand aan de gezamenlijke gesprekken, is mogelijk.  Dan blijven daarna nog 4 gesprekken gezamenlijk over  

   

- Voor individuele advies gesprekken;  vraag naar de mogelijkheden.     

- Voor een scheiding zonder kinderen, vraag naar de mogelijkheden.                               

 

Mediation na of tijdens (echt) scheiding:
De gesprekken tijdens de mediation helpen u als ouders bij het maken van goede afspraken over en voor uw kinderen. Als (ex)-partners zult u in de toekomst nog steeds de ouders van uw kind zijn, dus overleg over uw kind is heel belangrijk. De opvoedtaken, de zorgverdeling en de kosten voor uw kind zullen altijd in het belang van het kind moeten zijn. In de mediation gesprekken zal het kind of zullen de kinderen daarom altijd centraal staan.
Alle afspraken die u als ouders concreet maakt worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Omdat u als ouders de afspraken samen heeft gemaakt en tijdens de gesprekken het belang van het kind voorop heeft gestaan, zal de uitvoering van dit ouderschapsplan een grote kans van slagen hebben. Hierdoor wordt de kans op conflicten in de toekomst een stuk kleiner.

De ervaring is dat een scheiding met behulp van een mediator vaak soepeler verloopt, dan wanneer ouders voor een advocaat kiezen. Na afloop van het traject, heeft u als ouders de afspraken zelf gemaakt en heeft u zelf de regie over uw scheiding gehouden. De mediator zorgt ervoor dat het gesprek constructief blijft tussen ouders en helpt bij het vinden van de juiste oplossingen.

Het positieve gevolg is dat de scheiding met een beter gevoel afgesloten kan worden, dan wanneer er een juridisch gevecht zou worden gevoerd. Ook voor het kind is deze manier van scheiden veel rustiger dan wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met grote conflicten tussen zijn of haar ouders.

Ook als u nog twijfelt of u wilt scheiden of niet wilt scheiden, kunt u terecht bij dejongmediation.  De gesprekken zullen dan gaan over wat er nodig is om op een goede manier bij elkaar te blijven als partners én als ouders. 

 

Onderwerpen die in de mediation aan bod kunnen komen zijn:

M.b.t de kinderen:
- Hoe bereidt je ze voor op een scheiding;
- Hoe voorkom je ruzie in het bijzijn van je kinderen;
- Wat voor effect kan een scheiding hebben op kinderen.

En ook:

- Hoe kun je als partners uit elkaar gaan en als ouders naast elkaar blijven staan;
- Het opstellen van een ouderschapsplan en zaken rondom een omgangsregeling tot stand brengen.

En zeker net zo belangrijk:

- Hoe blijf je als ouders op een goede manier communiceren over en met je kinderen, na de scheiding;
- En alle andere zaken waar u als ouders tegen aanloopt bij een scheiding.


Vertrouwen en onschuld:

In de mediation zijn deze termen zeer van belang.
- Vertrouwen in jezelf, in de ander en vertrouwen in het komen tot een oplossing in het belang van het kind / de kinderen; 
- Onschuld, omdat het in de mediation niet gaat om de schuldvraag, maar om samen te komen tot heldere afspraken. Daarnaast heeft een kind in een (echt)scheidings situatie nooit schuld.